En inscriure’s a la Rocaforttina 2018, el participant accepta la normativa de la cursa i es fa responsable dels danys que es pugui fer o ocasionar a tercers durant el transcurs de la marxa, quedant lliure de tota responsabilitat l’organització.

En cas de menors d’edat, aquests caldrà que aportin el consentiment dels seus pares o tutors.

L’us del casc és obligatori.

Les pistes estaran obertes al trànsit, per tant cal anar en compte.

Cal seguir les indicacions del personal de l’organització.

L’assegurança que disposa l’organització no cobreix els possibles accidents dels participants.